Ziekte en verlof

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan komen, belt u dan alstublieft voor aanvang van de lessen?
Ons telefoonnummer is 076-5650828.

Bijzonder verlof

Als uw kind vijf jaar of ouder is, is het leerplichtig. Daarom mogen wij alleen om dringende redenen buiten de schoolvakanties vrij geven van school. Een verzoek voor bijzonder verlof moet u altijd vooraf via het verlofformulier aanvragen. Dit formulier kunt u aan onze administratief medewerkster of de leerkracht van uw kind vragen.
Bij het al dan niet toekennen van verlof worden de regels van de leerplicht gevolgd. Deze zijn terug te vinden in onze schoolgids. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan een boete opgelegd worden.