Vakantie en schooltijden

In de ochtend: 8.45 uur – 12.00 uur

De bel gaat om 8.40 uur en de deuren gaan open. Om 8.45 uur dient iedereen in de klas aanwezig te zijn. De groepen 3 tot en met 8 hebben pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur.

Om 13.00 uur gaat de poort weer open. Voor die tijd is het schoolplein voor de overblijvers.

In de middag: 13.15 uur – 15.30 uur
De bel gaat om 13.10 uur en de deuren gaan open. Om 13.15 uur dient iedereen in de klas aanwezig te zijn.

Op woensdag duren de lessen voor de groepen 3 tot en met 8 tot 12.30 uur. ‘s Middags zijn zij vrij. De kleuters zijn op alle woensdagen de gehele dag vrij.

Gymtijden 2018-2019
Maandag:
Groep 7: 08.45-10.00 uur
Groep 3: 10.00-11.00 uur
Groep 6: 11.00-12.00 uur

Woensdag:
Groep 8: 09.30-10.30 uur
Groep 4: 10.30-11.30 uur
Groep 5: 11.30-12.30 uur

Vakanties

 • Herfstvakantie
  14-10-2019 t/m 18-10-2019
 • Kerstvakantie
  23-12-2019 t/m 03-01-2020
 • Voorjaarsvakantie
  24-02-2020 t/m 28-02-2020
 • Pasen
  12 & 13-04-2020
 • Meivakantie
  27-04-2020 / 08-05-2020
 • Hemelvaart
  21 & 22-05-2020
 • Pinksteren
  01-06-2020
 • Zomervakantie
  13-07-2020 (om 12.00 uur) / 21-08-2020

Studiedagen

 • woensdagmiddag 25-09-2019
 • maandag 21-10-2019
 • vrijdag 06-12-2019
 • woensdagmiddag 05-02-2020
 • donderdag 09-04-2020
 • maandag 25-05-2020
 • maandag 29-06-2020

Tijdens studiedagen zijn de kinderen vrij van school.
Let op: er zijn ook studiedagen op woensdagmiddag,
de kinderen komen op deze dag ’s ochtends wel gewoon naar school.