Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De Nederlandse Overheid betaalt helaas niet voor alle activiteiten die er op een school georganiseerd worden. Daarom vragen wij als Ouderraad van de ouders een vrijwillige Ouderbijdrage voor het bekostigen van Sinterklaas, de kerstviering, Carnaval, het voorleesontbijt, de bussen voor het jaarlijkse schoolreisje, de Avond 4 Daagse en het dagprogramma van de Burchtgaardedag. De hoogte hiervan is voor het schooljaar 2019-2020 voorgesteld op €25,00 per kind. In de Algemene Leden Vergadering van woensdag 23 oktober 2019 is de hoogte van deze bijdrage definitief vastgesteld.

Wij hopen dat deze vrijwillige bijdrage ook dit jaar weer wordt betaald zodat wij de activiteiten kunnen blijven organiseren. Wij zijn van mening dat deze activiteiten positief bijdragen aan de sociale en gezellige sfeer binnen de Burchtgaarde.