Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De Nederlandse Overheid betaalt helaas niet voor alle activiteiten die er op een school georganiseerd worden. Daarom vragen wij als Ouderraad van de ouders een vrijwillige Ouderbijdrage voor het bekostigen van Halloween, Sinterklaas, de kerstviering, Carnaval, het voorleesontbijt, de bussen voor het jaarlijkse schoolreisje, de Avond 4 Daagse en het dagprogramma van de Burchtgaardedag. De hoogte hiervan is voor het schooljaar 2017-2018 voorgesteld op €25,00 per kind. In de Algemene Leden Vergadering op woensdag 25 oktober 2017 is de hoogte van deze bijdrage definitief vastgesteld.

Wij hopen dat deze vrijwillige bijdrage ook dit jaar weer wordt betaald zodat wij de activiteiten kunnen blijven organiseren. Wij zijn van mening dat deze activiteiten positief bijdragen aan de sociale en gezellige sfeer binnen de Burchtgaarde.