Missie en visie

Missie van Kbs De Burchtgaarde

Missie en visie
‘Ieder uniek, samen één!’ dat is de slogan van De Burchtgaarde waar we voor staan en waar we voor gaan ! Ieder kind is uniek en authentiek. Mag zichzelf zijn en is van harte welkom. Op school kennen we elkaar. Elk kind wordt gezien en gehoord. Samen vormen we één hechte gemeenschap.

Als jij als kind bij ons op school komt:
Bieden wij jou een heel prettige en veilige leeromgeving waar jij je écht thuis voelt. Jij bent een uniek persoon met een eigen karakter, vaardigheden en groeimogelijkheden. Jij maakt als kind deel uit van onze schoolgemeenschap die rekening houdt met elkaar, oog en oor heeft voor de ander en respectvol met elkaar omgaat. Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige plek voor jou moet zijn. Rust en respect zorgen hiervoor. Hierbij zijn werkafspraken voor de leerkrachten en de leerlingen nodig. Om aan te sluiten bij de tijd waarin we nu leven, gebruiken wij moderne methoden en (communicatie) middelen. Zo werken wij dagelijks met Chromebooks en werken we thematisch en groepsdoorbrekend met BLINK. Deze methodiek integreert de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek tot één geheel, in de vorm van projecten. Hierbij wordt er veel samengewerkt en ontdekt door zelf actief deel te nemen aan jouw eigen leerproces. ‘Wat zou je graag willen leren?’ Om jouw leeromgeving zo optimaal mogelijk te maken, vinden wij de steun van jouw ouders, de buurt, collega’s van andere scholen, erg belangrijk. Voor ons ben jij uniek. Daarom is iedereen – ongeacht zijn afkomst, nationaliteit, geslacht, uiterlijk, sociaal milieu, cultuur, geloof of levensbeschouwing – welkom op onze school.

Als je als ouder je kind naar De Burchtgaarde laat komen:
Creëren wij een heel prettige en veilige leeromgeving waar uw kind zich écht thuis voelt. Wij zien elk kind als een uniek persoon met een eigen karakter, vaardigheden en groeimogelijkheden. Wij werken dan ook hard om De Burchtgaarde steeds verder te ontwikkelen tot een plek waar de cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontplooid. Hiermee willen we de kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige plek moet zijn, waar er rust en respect voor elkaar is. Zinvolle werkafspraken voor leerkrachten en leerlingen zijn daarbij nodig. Bij het leren zullen we eigentijdse inzichten vertalen naar praktisch handelen. Dat betekent o.a.: gebruik maken van moderne methoden en (communicatie)middelen, samen leren en rekening houden met ieders individuele ontwikkeling en mogelijkheden. Dit alles kunnen wij als team niet alleen. Ieders steun – van ouders, de buurt, collega’s van andere scholen – is onontbeerlijk. Voor ons is elk kind uniek. Daarom heeft ieder – ongeacht zijn afkomst, nationaliteit, geslacht, uiterlijk, sociaal milieu, cultuur, geloof of levensbeschouwing – recht op onze acceptatie en zorg.

Identiteit
De Burchtgaarde is een katholieke school. Het vertrekpunt ligt in de katholieke inspiraties en vieringen. De school geeft daarmee actief vorm aan haar identiteit. Op onze school zitten ook leerlingen met een andere geloofsovertuiging en/of uit een andere cultuur. Wij zien dit als een verrijking en geven op eigentijdse wijze invulling aan de veelvormigheid van levensbeschouwing. Ook hier komt onze slogan “Ieder uniek, samen één!” prima tot zijn recht. We streven naar respect voor elkaar, begrip voor elkaar en een positieve benadering van de ander.