Kanjer

Voor onze lessen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de Kanjertraining in alle groepen. Het belangrijkste doel van Kanjer is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Aan de hand van verhalen en situaties die zich binnen de groep voordoen wordt met de kinderen gesproken over gedrag en het effect hiervan op anderen. Vertrouwen in elkaar is de basis.

De vijf basisregels worden duidelijk gemaakt aan de hand van dierenfiguren en gekleurde petten.

  • We vertrouwen elkaar (witte pet/Kanjertijger)
  • We helpen elkaar (witte pet/Kanjertijger)
  • We werken samen (zwarte pet/pestvogel)
  • We hebben plezier (rode pet/uitlachaapje)
  • We doen mee (gele pet/bange konijntje)

De leerkrachten zijn geschoold om deze methode te kunnen gebruiken.

De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 erkend als effectief (volgens goede aanwijzingen) in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Meer informatie kunt u vinden op de website www.kanjertraining.nl.