Inspectie & kengetallen

Wilt u weten wat de Cito-scores zijn van Kbs De Burchtgaarde of het inspectierapport inzien? Bezoek dan de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze site zijn alle gegevens van basisscholen te vinden en te vergelijken.