UitBLINKend!

… 21st century skills

Welke lessen moet je geven om kinderen voor te bereiden op beroepen die nu nog niet bestaan? Welke leerstof moet je dan aanbieden? Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen kunnen omgaan en goed voorbereid zijn op de steeds verder veranderende samenleving?

Om antwoord te vinden op bovenstaande vragen is onderzoek gedaan. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat kinderen niet zozeer bepaalde kennis, maar vooral een aantal specifieke vaardigheden nodig hebben om zich te kunnen manifesteren in de 21ste eeuw.

21e eeuw

Dit zijn de volgende vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en tot slot moeten kinderen sociale en culturele vaardigheden bezitten.

Aan deze vaardigheden wordt steeds meer en bewuster aandacht besteed binnen het onderwijs. Taal, rekenen en de kernvakken blijven bestaan en blijven belangrijk binnen het onderwijs. Dit gebeurt ook op Kbs De Burchtgaarde.

… onderzoek en experiment

Binnen het vakgebied Techniek besteden wij expliciet aandacht aan de onderzoekende houding van kinderen. Tijdens deze lessen stellen leerkrachten alleen die vragen die uitnodigen tot eigen onderzoek.
Ook binnen andere vakgebieden krijgen kinderen bij ons steeds meer de kans om te onderzoeken en te experimenteren. Met een groepje of alleen een probleem of vraag oplossen. Ontdekken hoe je verschillende technieken kunt gebruiken om te presenteren aan elkaar. Leren hoe je samen overlegt en werkt aan dezelfde opdracht. Proberen om vragen van een andere kant te bekijken en een creatieve oplossing bedenken. Samen kritisch kijken naar de wereld om je heen en je afvragen waarom de dingen zijn zoals ze zijn.

… samenwerken

Ook het leren samenwerken krijgt op Kbs De Burchtgaarde nadrukkelijk aandacht. In elke klas wordt bewust gebruik gemaakt van diverse samenwerkingsvormen. Deze samenwerkingsvormen worden binnen diverse lessen ingezet. Op deze manier wordt de lesstof geoefend op een interactieve en stimulerende wijze.