Onze school

Waar staat onze school voor?

Ons enthousiaste team van leerkrachten biedt dagelijks afwisselend en uitdagend onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van uw kind. De school kenmerkt zich door kleinschaligheid. Hierdoor kunnen wij uw kind een veilige omgeving bieden waarin hij/ zij werkelijk gezien wordt.

Naast het reguliere onderwijsaanbod dat u van ons mag verwachten, zijn wij ook bezig met de leesmethode BLINK en met Bewegend Leren . Wij zijn er trots op dat wij uw kind deze mooie en praktische bagage mee mogen geven!

Wat vinden ouders van onze school?

“De basisschoolkeuze was bij ons snel gemaakt. Onze kinderen zouden naar de school gaan waar hun neefjes ook zaten. Achteraf gezien niet de beste beslissing, want onze oudste zoon had er geen fijn eerste kleuterjaar en ook het contact met andere ouders was minimaal. Omdat wij tegenover De Burchtgaarde wonen, zagen we daar altijd leuke activiteiten op en rondom het schoolplein. Na een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding door de school, hebben we diezelfde dag nog het inschrijfformulier afgegeven. De Burchtgaarde voelde voor ons als een warm bad en dat goede gevoel hebben we 4 jaar later nog steeds! Een enthousiast en kundig team, zeer betrokken ouders, kleinschalig onderwijs, persoonlijke aandacht voor ieder kind, een veilige en geborgen plek waar iedereen elkaar kent en respecteert. Onze beide zoons gaan met plezier naar school en ook hun resultaten zijn prima. Precies zoals wij het voor ogen hadden, dus wat ons betreft is De Burchtgaarde inderdaad TOP!”      

– Ouders van Dax en Vic (groep 5 en groep 4)

”De Burchtgaarde geeft aan een prettige en veilige leeromgeving te zijn waar het kind en de ouders zich echt bij thuis voelen. Zes jaar later en twee dochters op de Burchtgaarde is dit precies de leeromgeving die onze dochters en wij als ouders ervaren. De kracht zit er voor ons in dat het een kleine en toegankelijke school is midden in de wijk IJpelaar. Als ouders hebben wij hier bewust voor gekozen zodat onze kinderen echt een ‘community’ ervaring hebben zowel op school en daarna bij het spelen in de wijk. De waarde ‘’Ieder uniek, samen één!’’ die de Burchtgaarde hanteert zien wij overal in terug. In de klas, in de leerstof (zoals onder andere de Kanjer training) en in de kind-oudergesprekken. Er is veel aandacht voor de basis zoals rekenen en taal. We ervaren dat de ontwikkeling bij onze dochters nauwkeurig wordt gevolgd. Dit is erg prettig, want we zien dat de leermethodes maatwerkgericht worden aangeboden waarbij onze kinderen enthousiast in meegroeien.”

– Ouders van Yasmin en Norah (groep 6 en groep 2)”