Basisschool De Burchtgaarde – Ieder uniek, samen één!

Welkom op de website van onze school. Kbs De Burchtgaarde staat midden in de wijk IJpelaar, Breda.

“De Burchtgaarde is TOP !” Talent, Onderzoekend leren en Plezier zijn voor onze school de drie kernwaarden waar we ons op richten. Op onze kleinschalige school creëren wij een heel prettige leeromgeving waar elk kind zich ècht thuis, veilig en op zijn of haar gemak voelt. Wij zien elk kind als een uniek persoon met een eigen karakter, talent, vaardigheden en groeimogelijkheden. Wij werken dan ook met enthousiasme en plezier om De Burchtgaarde steeds verder te ontwikkelen tot een plek waar de cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontplooid en waarin Bewegend Leren een steeds grotere rol speelt. Hiermee willen we de kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst in de maatschappij. Voor ons is elk kind uniek. Daarom heeft ieder kind – ongeacht zijn afkomst, nationaliteit, geslacht, uiterlijk, sociaal milieu, cultuur, geloof of levensbeschouwing – recht op onze acceptatie en zorg. Kortom, De Burchtgaarde is een school voor iedereen met als motto: ‘Ieder uniek, samen één !’

Bewegend Leren

Stilzitten is al jaren de norm in het onderwijs. Daar hebben wij op De Burchtgaarde verandering in gebracht. Bewegend Leren is een vast onderdeel van ons onderwijs systeem. Dit doen we door bewegen en leren te combineren. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt.  Want voldoende bewegen heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van onze hersenen en is dus onmisbaar in het onderwijs.

Lees verder

Groot in kleinschaligheid

Doordat we een kleine school zijn, realiseren we een veilige sfeer waarin iedereen elkaar kent. De leerkrachten geven de kinderen het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Wederzijds respect naar kinderen, ouders en collega’s is een belangrijk gegeven in onze school. De Kanjertraining helpt ons hier vorm aan te geven….

Lees verder

UitBLINKend!

De methodische lijnen worden in alle jaarklassen gevolgd. In de groepen drie tot en met acht wordt gewerkt met Blink! Deze methodiek integreert de zaakvakken aardrijkskunde – geschiedenis – biologie – natuurkunde en techniek tot één geheel, in de vorm van projecten. De projecten worden groepsdoorbrekend aangeboden en er wordt gebruik gemaakt van de 21eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken, probleem oplossen enz.

Lees verder

Geïnteresseerd in onze school?

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze school beter te leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Nieuwsbrief

U als ouder ontvangt van ons per mail 1x per maand onze nieuwsbrief. Hierin staan o.a. veel actuele wetenswaardigheden, achtergrondartikelen en leuke nieuwtjes uit de groepen. Wij proberen alle informatie in de nieuwsbrief te verwerken zodat u zo min mogelijk aparte brieven krijgt. In verband met de nieuwe wet op de privacy, vindt u de nieuwsbrief niet meer op de website. Verder ontvangt u als ouder via Parro regelmatig updates vanuit de groep van uw zoon en/of dochter.